Michael Shamansky, Bookseller Inc.
Importer of European Publications in the Fine Arts
P.O. Box 3904, Kingston, New York 12402 Phone: 845-331-8519 Email: mshamans@artbooks.com

Item Number: 144366
Title: L'Arquitectura cristiana preromanica a Catalunya. Edicio facsimil i textos d'actualitzacio
Author: Puig i Cadafalch, Josep (et al) ; Josep Guitart i Duran (ed)
Price: $69.95
ISBN: 9788499653266
Record created on 01/19/2017
Description: Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2016. 27cm., pbk., 648pp. illus. Facsimile of 1934 edition, plus additional material.

Contents: Puig i Cadafalch i la veritat ; Introducció a l'edició "tercera" del volum I de l'arquitectura romànica a Catalunya ; Edicio facsimil - L'Arquitectura cristiana preromànica a Catalunya ; Sobre les correccions i els textos de Puig i Cadafalch posteriors a 1944 ; Els precedents històrics, Rodà de Llanza, Isabel ; Les primeres obres cristianes. Els sarcòfags pagans usats pels cristians, Rodà de Llanza, Isabel ; La cúpula de Centcelles, Arbeiter, Achim ; Els cementiris a l'aire lliure. El cementiri cristià i la cella memoriae d'Empúries, Nolla i Brufau, Josep Maria ; El cementiri de la basílica de Tarragona ; Les seus de Barcelona, Girona i València ; La invasió bàrbara ; Les seus visigòtiques ; La catedral visigòtica de Tarragona ; La seu d'Ègara ; Les esglésies visigòtiques menors ; Els sarcòfags de l'escola d'Aquitània al Rosselló ; Les esglésies de domini bizantí de la costa oriental d'Espanya i les Balears ; La invasió musulmana i la reconquesta franca ; Els primers intents de reconstrucció ; Les esglésies de planta de creu. Sant Pere de les Puelles ; Fragments decoratius ; Els capitells carolongis del claustre de Sant Benet de Bages ; etc.

Quantity: Purchase Order (optional):


Michael Shamansky, Bookseller Inc.
P.O. Box 3904, Kingston, New York 12402 US
Phone: 845-331-8519
Fax: 845-331-0852
Email: michael@artbooks.com

© Copyright 1996-2017 Michael Shamansky, Bookseller Inc.
Design & Hosting by Ives & Shaughnessy Web Information Services